Najslávnejší gladiátori

(Hráč - Sieň slávy - 7 dní)
Hodnosť Meno Úroveň Česť Sláva Výhier Úspechy Zlato
1 112 41.700.056 124.285 953 1.086 347.097
2 110 25.736.641 104.616 11.343 2.022 7.615.173
3 97 8.906.642 27.551 5.110 1.177 1.114.969
4 32 90.490 2.361 345 554 12.459
5 40 22.117 1.281 628 664 127.174
6 17 2.587 76 91 294 3.938